Regulamin hotelu

Regulamin Hotelu

 

Regulamin hotelowy

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu.

§ 1
Przedmiot Regulaminu


1. Regulamin hotelowy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady świadczenia i sprzedaży usług przez
Przedsiębiorstwo Usługowo Turystyczne Sowa Adam Sowiński
82 – 300 Elbląg, ul. Aleja Grunwaldzka 49
NIP 584 241 23 26, regon 193081968.
Regulamin określa zasady odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Sowa** (zwanego w dalszej treści Regulaminu Hotelem) znajdującego się pod adresem: ul. Al. Grunwaldzka 49 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie w obiekcie Hotel Sowa jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.
Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości oraz przebywających na terenie Hotelu Sowa**.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej (zwanej dalej Recepcją), oraz na stronie Hotelu: www.hotelsowa.pl
4. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest Recepcja, która czynna jest całodobowo.

§ 2
Doba Hotelowa


1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 dnia przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego.
3. Gość powinien określić czas pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Wolę przedłużenia pobytu Gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w przypadku aktualnej dostępności miejsc noclegowych (pokoi).
5. Hotel może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.
6. W przypadku nie opuszczenia przez Gościa hotelowego wynajmowanego pokoju do godziny 11:00 dnia wyjazdu, Recepcja hotelowa ma prawo obciążyć Gościa kosztami równowartości ½ opłaty za dobę hotelową. W przypadku nie opuszczenia pokoju do godziny 16 00 Recepcja ma prawo obciążyć Gościa kosztami kolejnej doby.
7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
8. Śniadania wydawane są w Sali Śniadaniowej znajdującej się w budynku głównym od poniedziałku do soboty w godz. 7.00 – 10.00, w niedzielę od godz 08.0.. Hotel ma prawo do zmiany godzin wydawania śniadań o czym ma obowiązek poinformować Gościa podczas meldunku.
9. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22.00 – 7.00 rano.
10. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 3
Rezerwacja i meldunek


1. Rezerwacji pobytu w Hotelu można dokonywać:
a) telefonicznie - pod numerem telefonu: 552 337 422
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: recepcja@hotelsowa.pl
c) osobiście w Recepcji hotelowej,
d) poprzez system rezerwacji on-line na stronie internetowej Hotelu: recepcja@hotelsowa.pl
e) za pośrednictwem kanałów sprzedaży internetowej pośredników (np. Google Hotel Ads, Booking.com, HRS, eTravel/Hotele.pl i innych).
2. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą sposobów określonych w punkcie 1, Recepcja wyśle na wskazany przez osobę rezerwująca adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie warunków rezerwacji zawierającą m.in.: datę pobytu, liczbę osób, liczbę pokojów, całkowitą cenę za pobyt oraz informację o warunkach anulacji rezerwacji.
3. Aby rezerwacja mogła zostać uznana za gwarantowaną, osoba rezerwująca zobowiązana jest potwierdzić określoną w punkcie 2 wiadomość w formie pisemnej na adres e-mail: recepcja@hotelsowa.pl
4. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w utworzonej wcześniej rezerwacji możliwe jest osobiście w Recepcji hotelowej, drogą telefoniczną bądź mailową pod adresem recepcja@hotelsowa.pl Zmiana dokonana telefonicznie ważna jest po potwierdzeniu pisemnym.
5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji ważnego dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz podpisanie Karty Meldunkowej
6. Dokumentem potwierdzającym meldunek jest Karta Meldunkowa wypełniona przez pracownika Hotelu, podpisana przez osobę meldującą się, która powinna obowiązkowo zawierać:
a) imię i nazwisko Gościa (osoby meldującej się),
b) adres do korespondencji,
c) seria, numer oraz data ważności dowodu tożsamości,
d) numer rejestracyjny pojazdu (jeżeli dotyczy),
e) adres e-mail, numer telefonu do kontaktu (opcjonalnie).
7. Podanie danych określonych w pkt.3 w podpunktach b) oraz e) jest niezbędne w przypadku przyszłego życzenia Gościa o podanie przez Hotel jakichkolwiek danych dotyczących pobytu w Hotelu oraz rozliczeń z tego tytułu.
8. Osoba meldująca się w Hotelu jest zobowiązana podać pracownikowi Recepcji liczbę osób, które będą przebywać w wynajmowanym przez nią pokoju/pokojach, w tym liczbę oraz wiek przebywających tam dzieci.
9. Każda z osób przebywająca w Hotelu zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
10. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w Hotelu tylko i wyłącznie za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
11. Hotel ma prawo odmówić dokonania meldunku osobie niepełnoletniej, która nie okaże pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego do samodzielnego pobytu w Hotelu. Wzór oświadczenia zawierającego w/w zgodę znajduje się w Recepcji.
12. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokojach hotelowych od godz. 7.00 do 22.00.
13. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju.
Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika standardowego dostępnego w Recepcji.

§ 4
Ceny, warunki płatności, warunki anulacji rezerwacji


1. Ceny świadczonych przez Hotel usług określone są w Cenniku, który dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej Hotelu,
2. Podane w Cenniku kwoty są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Płatność za usługi hotelowe może być dokonywana gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym, za pomocą bramki do płatności on-line na stronie internetowej Hotelu recepcja@hotelsowa.pl
4. Płatność za cały pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu Gościa chyba, że zostaną poczynione osobne ustalenia.
5. Sposób płatności musi być każdorazowo ustalony z pracownikiem Hotelu.
6. Cena za dokonaną rezerwację jest każdorazowo potwierdzana pisemnie przez Hotel na adres e-mail wskazany przez osobę dokonującą rezerwacji.
7. Hotel zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłaty za pobyt w wysokości opłaty za pierwszą dobę.
8. Przedpłata może zostać pobrana przez Hotel przy pomocy preautoryzacji z karty wskazanej przez osobę dokonującą rezerwacji, bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Hotel.
9. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
10. W przypadku odmowy dokonania wpłat określonych w pkt. 6 oraz 7, Hotel ma prawo odmówić dokonania rezerwacji.
11. Bezpłatne anulowanie rezerwacji jest możliwe w przypadku pisemnego bądź telefonicznego poinformowania pracownika Recepcji o zamiarze jej odwołania najpóźniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego rezerwację.
12. W przypadku nieodwołania rezerwacji do godziny 14:00 dnia poprzedniego lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel obciąży Gościa
kosztem pierwszej doby.
13. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach tzw. wysokiego sezonu
tj. V - IX , Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
14. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
15. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail przed rozpoczęciem świadczenia usługi na adres recepcja@hotelsowa.pl
16.Reklamacje możliwe są poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.hotelsowa.pl, a także ustnie i telefonicznie – pod numerem +48552337422 lub bezpośrednio w siedzibie Hotelu Sowa.
Hotel zastrzega sobie prawo rozpatrywania reklamacji w ciągu 7dni, a w skomplikowanych przypadkach termin ten ulega wydłużeniu do 30 dni.

§ 5
Świadczenie usług oraz obowiązki Hotelu


1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Hotel, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług i rozwiązanie problemu.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;
d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.